Opintokokonaisuudet

Koska Aalto-yliopisto koostuu useasta eri korkeakoulusta, myös koulutustarjonta on siellä poikkeuksellisen laajaa. Oppilaitos on alusta asti profiloitunut kansainväliseksi tekniikan, talouden ja taiteen yhdistäväksi innovaatioyliopistoksi, joka tietoisesti pyrkii rajoja rikkovaan tutkimukseen ja uusien toimintatapojen löytämiseen muuttuvassa maailmassa. Lisäksi erityisesti luovuus otetaan huomioon sekä opetuksessa, että tutkimustyössä. Korkeakoulussa on noin 20 000 opiskelijaa ja sieltä on valmistunut sen olemassaolon aikana jo lähemmäs 90 000 koulutettavaa, niin maisteriksi, diplomi-insinööriksi, arkkitehdiksi kuin tekniikan lisensiaatiksi.

Koulutusalat jakaantuvat kauppatieteisiin, tekniikkaan ja taiteisiin, joissa jokaisessa tähdätään joko kandidaatin, maisterin tai tohtorin tutkintoon. Opetusta yliopisto tarjoaa pääsääntöisesti englannin kielellä, sillä useita ulkomaisia professoreita palkataan vuosittain vetämään haluttuja kursseja. Poikkeuksena tekniikan ja taiteen kandidaattitason koulutusohjelmat, sekä osa molempien maisteritason koulutuksesta saatetaan järjestää suomen ja ruotsin kielellä.

Hakuprosessi

Monet luovuutta ja luontaista lahjakkuutta vaativat hakukohteet, kuten arkkitehtuuri, elokuvien tekemiseen ja tuotantoon liittyvät koulutuskokonaisuudet, sekä muoti ja esittävät taiteet, vaativat ennakkotehtävien suorittamista sekä vankkaa portfoliota, jotta hakuprosessi voi edetä. Maisterikoulutuksen haku alkaa yleisesti joulukuun puolivälissä, mutta hakuajat ja -tavat saattavat vaihdella vuosittain alan ja tutkintotason mukaan. Tarkat tiedot on aina syytä tarkistaa erikseen korkeakoulun omilta verkkosivuilta.

Alla tilastotietoa Aallon kandidaattivaiheen opiskelijavalintaan liittyen.

Tekniikan ala: Vuonna 2016 nähtiin yli 6000 hakijaa, heidän jakaantuessa suhteellisen tasaisesti eri koulutusaloille. Kone- ja rakennustekniikka, energia- ja ympäristötekniikka, sekä tietotekniikka ovat olleet kuitenkin kolmen kärjessä useana vuonna. Hakijoista hyväksytään noin 15% vuosittain.

Kauppatieteellinen ala: Hakijoita vuosittain noin 3500, joista kokeisiin osallistuu noin puolet. Opiskelupaikkojen määrä on pysytellyt tasaisesti 300:n tuntumassa vuosittain.

Taiteen tutkinnot: Vuosittain noin 1500-1600 hakijaa, jotka ovat suorittaneet vaaditut ennakkotehtävät. Näistä haastatteluun kutsutaan alle 10%, jonka lisäksi kolmivaiheisiin valintakokeisiin pääsee osallistumaan noin 500 hakijaa. Vain 100-130 opiskelijaa saa lopulta paikan.

Opiskelijan arkea

Aallon pääkampus ja samalla suurin opiskelijoiden, hallinnon ja tutkijoiden kohtaamispaikka sijaitsee Espoon Otaniemessä, jossa noin 2000 opiskelijaa kansoittaa kiivaasti kehittyvää opiskelijakylää, joka tunnetaan paremmin nimellä Teekkarikylä. Sieltä löytyy runsaasti opiskelijoiden arkea ja työtä helpottavia palveluita, harraste- ja juhlatiloja, kokoustiloja ja eri opiskelijakiltojen toimitiloja. Otahalli tarjoaa mahdollisuudet tenniksen ja muiden pallopelien pelaamisen, kuntosalilla käyntiin ja urheiluun, jonka lisäksi kesäisin urheilukentällä voi pelata jalkapalloa. Servin mökki (tuttavallisesti Smökki) on Teekkarikylän ytimessä sijaitseva alueen tunnetuin tapahtumapaikka, jota vuokrataan eri kerhojen, yhdistysten ja myös yksityisten tapahtumajärjestäjien juhla- ja kokoontumistilaksi.

Moni opiskelija päättyy alueen yrityksiin kesätöihin, harjoittelijaksi tai uraa luomaan valmistumisensa jälkeen. Technopolis Innopoli -yrityskeskittymässä eri alojen nykyiset ja tulevat huippuosaajat pääsevät vaihtamaan ideoita modernissa ja muuntuvassa työympäristössä. Lisäksi Otaniemeen kuuluva Keilaniemi on tunnettu eri suuryritysten pääkonttorin sijaintipaikkana. Sieltä löytyvät muun muassa Fortumin, Nesteen ja Koneen konttorit. Julkiset kulkuyhteydet pääkampukselle ovat jo nykyisellään hyvät mistä päin pääkaupunkiseutua tahansa. Opiskelijoiden ja työntekijöiden matkanteko tulee silti helpottumaan tulevaisuudessa huomattavasti, Espooseen rakennettavan Länsimetron ja Keilaniemen aseman valmistuttua.